Hur påverkar internet oss?

Oct 03 ,2016
Internet är ett uttryck för människors längtan att komma varandra närmare. Digitala umgängen via online-spel spiller ofta över i verkliga livet; många möts på riktigt, somliga gifter sig.

Forskarna James Katz och Ronald E Rice ställer många föreställningar om det osociala internet på ända.

Hur påverkar internet oss? Förändras vi som sociala varelser av den nya informations- och kommunikationstekniken? Många tycks frukta det, och den kanske vanligaste bilden av den nya och förändrade människan är bilden av en inbunden, politiskt ointresserad ung man som utvecklar asociala drag samtidigt som han laddar ned pornografiska bilder och spelar våldsamma spel på nätet. Så sent som häromveckan publicerade till exempel Christer Sturmark en debattartikel i Aftonbladet om den påstådda avtrubbning som drabbat oss, och menade att datorspel om våldtäkter är vad vi har att vänta oss härnäst. I återkommande anfall av teknofobi oroar sig allt fler över att vi nu skapar en homo technologicus som helt saknar social förmåga, politiskt engagemang och empati. Schemat i argumentationen är enkelt: tekniken påstås ha en dehumaniserande effekt, och vi tappar i mänsklighet vad vi vinner i teknisk funktionalitet.

Är det verkligen så? Åsikterna på området är många, men det empiriska materialet har hittills varit sparsmakat. Men sakerna håller nu på att förändras. I stora och omfattande forskningsprojekt arbetar organisationer som Pew Internet and American Life Project, World Internet Project och Syntopiaprojektet med att försöka förstå teknikrevolutionens verkliga effekter. Där statistik och forskning tidigare riktat in sig på intetsägande data som hur många som har access till internet, frågar nu dessa forskningsansatser i stället efter internets sociala konsekvenser. 

Läst 4853 gånger
Publicerad in Skönhet och hälsa