Köpvillkor


KÖPVILLKOR

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med den samma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtals-lagen.

Beställning
Beställningar kan göras via vår webshop, mail eller på telefon.
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs.

Priser
Alla priser för konsumenten som anges på våra sidor är inklusive svensk moms och i valutan SEK. Fraktkostnad tillkommer.

Fraktkostnad
För varor avsedda för privatbruk, beställda i vår webshop är fraktkostnaden 75:-. Gäller inom Sverige!

Säkerhet
De kunduppgifter du lämnar till Fonnix AB (LadyX) stannar hos Fonnix AB(LadyX), används för bästa service, för kontakt och leverans av varor. Kunduppgifter säljs inte vidare.
Betalning med kreditkort sker via Klarna Checkout, som är ett säkert betalningssätt.
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Fonnix lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Betalningssätt
Fonnix använder Klarna som en säker betalningslösning på internet. Alla uppgifter du uppger överförs krypterat och betalning sker över en säker anslutning.
Du kan välja att betala med VISA och MasterCard. Du kan även betala mot Klarna faktura (29:- avgift tillkommer)
Äventuellt kan förhandsbetalning göras till vårt bangiro eller swish. Detta ska alltid föregås av samtal och överenkommelse med Fonnix AB (LadyX). När pengarna har bokförts på vårt konto skickas varorna.

Leverans
Beställda varor levereras normalt mellan 2-5 arbetsdagar.
Alla leveranser till konsument sker med PostNord. Varorna skickas som postpaket (mypack) och kan hämtas ut på PostNord eller hos dess ombud.
Skadade eller saknade försändelser skall omedelbart anmälas till Posten och Fonnix AB (LadyX).

Ej uthämtade försändelser
Försändelse som inte har hämtats ut, utan mottagaren låtit ligga på utlämningsstället och låtit den gå i retur utan att kontakta Fonnix (LadyX), debiteras mottagaren frakt- och returfraktkosntad samt administrativa kostnader, totalt 200:- kronor.

Avbeställning
Som konsument har du enligt Konsumentköplagen rätt att avbeställa en beställning utan extra kostnad. Dock har Fonnix rätt till ersättning för kostnader som har uppstått, till exempel frakt, kontokortsinlösensavgifter etc.
För att avbeställa, så måste du omedelbart kontakta Fonnix AB (LadyX) på info@ladyx.se eller 040-12 08 68.

Ångerrätt
Privatpersoner har ångerrätt. Inom Sverige 14 dagar.
Varan måste vara oanvänd och i obruten originalförpackning och sändes tillbaka välemballerad. Kontakta alltid Fonnix först via mail. Vid ångerrätt står du för returfrakten. Du får inte skicka varan tillbaka mot postförskott. Fonnix AB (LadyX) tar inte emot returer mot postförskott. Om varan/varorna skadas vid retur p.g.a. dålig paketering, kan återköp inte godkännas.

Reklamationer
Om du har fått fel eller skadad vara skall du kontakta Fonnix omedelbart för rättelse.

Övrigt
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Fonnix kan inte garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Fonnix kontroll vilket inte skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Fonnix sida, som gör att Fonnix ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Fonnix befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.